• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws van het NJi

Basisscholen gezocht voor pilot sociale veiligheid

Werkt u op een basisschool die visie en beleid wil ontwikkelen op sociale veiligheid? Doe dan mee met de pilot die het Nederlands Jeugdinstituut dit najaar organiseert. Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Hoe denken we over sociale veiligheid? Wat willen we bereiken? Welke afspraken maken we hierover? En wat doen we als leerlingen of personeel zich niet aan die afspraken houden? Drie basisscholen krijgen de kans om onder begeleiding met zulke vragen aan de slag te gaan.

Bij eerder onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut naar sociale veiligheid - in het bijzonder het voorkomen en tegengaan van pesten - bleek dat veel scholen geen duidelijke visie hebben op de na te streven sociale veiligheid. Daarom gaan wij in de pilot aan de slag met het ontwikkelen van een visie en de vertaling van die visie naar concreet beleid. In de pilot beantwoorden we samen de volgende vragen:

  • Op welke manier kan de school komen tot een aansprekende en bindende visie wat betreft sociale veiligheid?
  • Welke ingrediënten heeft die visie nodig, gebaseerd op beschikbare praktijkkennis, beschikbare wetenschappelijke inzichten en ervaring van leerlingen en hun ouders?
  • Hoe kunnen we ouders betrekken bij de uitwerking van die visie?

Werkwijze

We beantwoorden deze vragen aan de hand van vier stappen:

  • Ondersteuning bij visieformulering bij bestuur, directie en onderwijsprofessionals in de school aan de hand van een kader.
  • Ondersteuning bij vertaling van de visie, in samenwerking met directie en leerkrachten, naar concreet schoolgericht beleid.
  • Zorgen voor aanvulling vanuit de ouders op het schoolbeleid inzake sociale veiligheid, waaronder het voorkomen en tegengaan van pesten.
  • Streven naar consensus bij bestuur, directie, leerkrachten en ouders over het garanderen van sociale veiligheid, waaronder het voorkomen en tegengaan van pesten.

Opbrengst

Per school is het resultaat een gedragen visie over sociale veiligheid, uitgewerkt in beleid, met concrete maatregelen en met expliciete aandacht voor het voorkomen en tegengaan van pesten.

Meedoen?

Van uw school vragen we de inspanning voor het organiseren van twee bijeenkomsten met het schoolteam (of een deel daarvan) van anderhalf uur tussen nu en einde november, en daarnaast een bijeenkomst met de ouderraad. Omdat de pilot plaatsvindt in de periode september-november is snel aanmelden gewenst. U kunt uw school aanmelden bij Daan Wienke via d.wienke@nji.nl. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook bij Daan Wienke terecht. Deelname is kosteloos.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.