Nieuws van het NJi

Ans van de Maat nieuwe voorzitter directie Nederlands Jeugdinstituut

Op 1 mei treedt Ans van de Maat aan als voorzitter van het directieteam van het Nederlands Jeugdinstituut. Met Van de Maat haalt het instituut een bevlogen bestuurder in huis met ruim dertig jaar ervaring in de jeugdsector. Als bestuurslid van Jeugdzorg Nederland en bestuurder van Intermetzo was en is zij een belangrijke samenwerkingspartner van het Nederlands Jeugdinstituut.

Achtergrond

Ans van de MaatAns van de Maat heeft als bestuurder van de gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie Intermetzo veel ervaring opgedaan met het oplossen van complexe vraagstukken en het richting geven aan bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen. De laatste jaren in een ingewikkeld speelveld en een door de transformatie veranderende context. Bij het Nederlands Jeugdinstituut zet zij als voorzitter van de directie haar inhoudelijke passie voort om de zorg voor jeugd te versterken. Met als perspectief: een betekenisvol bestaan, naar vermogen kunnen participeren in een zo gewoon mogelijke context. Als voorzitter van de directie zet zij zich bovendien in voor het kennisrijker maken van het jeugdstelsel.

Aansturing

Bestuurder Kees Bakker verlaat later dit jaar vanwege zijn pensionering het Nederlands Jeugdinstituut. Vooruitlopend daarop heeft de Raad van Toezicht de aansturing van de organisatie enigszins aangepast. De leiding van het instituut ligt in de toekomst bij een directieteam onder leiding van een voorzitter, die tevens de statutaire directeur is. De huidige drie programmadirecteuren representeren het instituut op inhoudelijk gebied en zorgen voor de programmatische ontwikkeling op die terreinen. Van de Maat is als voorzitter van het directieteam en algemeen directeur verantwoordelijk voor de positionering van het NJi als kennisinstituut in het algemeen en de vertaling daarvan naar de interne organisatie en werkwijze van het instituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies