Nieuws van het NJi

ARopMaat helpt agressie te verminderen

De behandelmethode Agressieregulatie op Maat (ARopMaat) voor jongeren met ernstig agressief gedrag in de gesloten jeugdzorg is erkend als effectief volgens goede aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.

De behandeling is bestemd voor jongeren van 16 tot 21 jaar in een JeugdzorgPlus-instelling of een justitiële jeugdinrichting die geweldsdelicten hebben gepleegd. Agressief reageren bij problemen en conflicten is bij hen een hardnekkig gedragspatroon geworden. Niets doen betekent dat de kans op terugval hoog is, ook op volwassen leeftijd. De behandelmethode ARopMaat doorbreekt dit patroon door gebruik te maken van motivatietechnieken, mindfulness en cognitieve gedragstherapie.

Een evaluatieonderzoek naar de effecten van ARopMaat wees op een significante verbetering. Drie jaar na de behandeling pleegde de ARopMaat-groep de helft minder geweldsdelicten.

Een interventie is effectief volgens goede aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat het doel er in de praktijk beter mee wordt behaald dan met andere interventies of met niets doen. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies