Nieuws van het NJi

6 tips voor innovatief inkoopbeleid

Gemeentemedewerkers hebben het bijna voortdurend druk met de inkoop van jeugdhulp. Hoe houdt u daar grip op, hoe weet u dat het werkt voor kinderen en jongeren binnen uw gemeente en hoe informeert u de gemeenteraad zorgvuldig?

Het Nederlands Jeugdinstituut zet 6 tips voor een waardevol inkoopbeleid voor gemeenten op een rij.

 • Meten = weten.
  Een cliché, maar met een reden. Hoe beter u weet wat kinderen en jongeren in uw gemeente nodig hebben, hoe beter u kunt inkopen. Het Nederlands Jeugdinstituut beschikt over veel cijfers, ook van uw gemeente.
 • Begin met het formuleren van het maatschappelijk resultaat.
  Meer kinderen groeien op in harmonieuze gezinnen? Meer jongeren vinden een baan? Wat u ook als gemeente - bijvoorbeeld vanuit het collegeakkoord - als ambitie heeft: Breng het in beeld met elkaar en houd deze doelen voor ogen bij de inkoop van jeugdhulp.
 • Betrek burgers en bestaande voorzieningen bij je doelen.
  Betrek burgers, burgerinitiatieven en bestaande voorzieningen in de gemeente zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en de jeugdhulpinstellingen bij de doelen van het jeugdbeleid van de gemeente. Met alle neuzen dezelfde kant op, werkt iedereen samen beter aan de doelen.
 • Stel heldere eisen aan - aanbieders van - jeugdhulp.
  De gemeente kan eisen stellen aan voorzieningen. Bijvoorbeeld dat aanbieders alleen werken met professionals die werken volgens de kwaliteitsnormen professionalisering jeugdhulp. Breng de eisen in beeld en communiceer hierover in het inkoopbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut kan u hierbij ondersteunen.
 • Meet de resultaten van de jeugdhulp.
  Zijn de gebruikers van de diensten tevreden? Is er veel uitval? Leidt de geboden hulp tot oplossing of hanteerbaar maken van de problemen? Met deze vragen kunt u meten wat goed gaat en beter kan. Ook handig voor een gemeenteraad die hier vragen over stelt. Lees meer over het meten van resultaten in het dossier Transformatie jeugdhulp.
 • Maak iemand verantwoordelijk voor de verbeteracties.
  Welke verbeteracties zijn er nodig? Met die vraag kunt u uw beleid verbeteren. Tip daarbij is om iemand binnen de organisatie verantwoordelijk te maken voor de verbeteringen. Zodat ze niet 'in de la' verdwijnen.

Lees meer

Neem contact met ons op voor meer informatie of ondersteuning.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies