Nieuws van het NJi

Nieuwe publicatie: Reflectief werken met VIB in de kinderopvang

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt in het werkveld kinderopvang steeds meer toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te versterken en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. Recent is er een nieuwe publicatie verschenen die de toepassing van VIB beschrijft in het peuterwerk en kinderopvang. De handleiding is bedoeld voor het management en de staf van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het IKC. 


Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij VIB. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse worden kindontwikkeling en professionele begeleiding, letterlijk in beeld gebracht. Hoe verloopt de communicatie tussen het kind met zijn ontwikkelingsinitiatieven en zijn opvangomgeving? Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de alledaagse praktijk. Hoe kan de organisatie in haar beleid ruimte maken voor kindvolgend werken? Hoe kan de professional een passend antwoord geven op  wat en wie het kind nodig heeft bij het opgroeien? Door beeldanalyse en –feedback krijgen organisatie en groepsleiding handvaten voor pedagogische kwaliteitsverbetering. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind.

De handleiding ‘Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang’ geeft praktische uitleg en theoretische onderbouwing over de methodiek; u krijgt argumenten om VIB een plaats te geven in uw aanpak. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij SWP.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies