Nieuws uit het jeugdveld

'Overheid, maak nú een plan voor en met jongeren'

De coronacrisis heeft jongeren onevenredig hard geraakt, waardoor hun toch al onzekere positie verder is verslechterd. De overheid moet daarom nú samen met jongeren een toekomstplan maken. Dat schrijft de Jongeren Denktank Coronacrisis in zijn advies 'En nu … daden!'

De problemen die jongeren ervaren, zijn niet nieuw, maar door de coronacrisis wel verergerd. Zo vindt niet iedereen werk dat zekerheid en inkomsten biedt en zijn er weinig betaalbare starterswoningen. Hierdoor stellen jongeren belangrijke levenskeuzes als een huis kopen, samenwonen en een gezin starten onvrijwillig steeds verder uit.

Voor zijn advies combineerde de denktank zijn eigen ideeën met die van verschillende jongerenorganisaties en meer dan 2.500 jongeren. Aan de hand van de gesignaleerde problemen geeft de denktank adviezen aan het kabinet.

Een belangrijk advies is soepeler om te gaan met de studievertraging en studieschuld van jongeren. Ook moet er gezorgd worden voor genoeg werk voor jongvolwassenen en genoeg starterswoningen. Het kabinet moet daarnaast jongeren beter betrekken bij oplossingen en betere toegang bieden tot mentale hulp.

'Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij mogelijke oplossingen. Dat biedt hen perspectief om samen te kijken naar wat er wél kan', zegt Marjolein Wiegman van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Jongeren weten als geen ander waar zij tegenaan lopen en welke oplossingen hen op zowel korte als lange termijn helpen bij hun behoeften en ontwikkeling.'

Bron: SER

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies