Nieuws uit het jeugdveld

'Voer landelijk tarief in voor jeugdbescherming'

Er moet een landelijk tarief komen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, omdat jeugdbeschermingsorganisaties in het hele land aan dezelfde eisen moeten voldoen. Dat schrijven twee bestuursleden op de website van Jeugdzorg Nederland.

De bestuursleden zijn ook bestuurders van gecertificeerde instellingen, die de jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Ze pleiten voor één landelijk tarief met één verantwoordingskader, zodat de gecertificeerde instellingen in het hele land onder dezelfde condities hun werk kunnen doen.

Gecertificeerde instellingen moeten voldoen aan landelijke eisen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de deskundigheid van de medewerkers, de gehanteerde methodieken en methodes, de organisatie van processen en de samenwerking met andere organisaties. Dan is er geen reden om te accepteren dat er overal andere tarieven gelden en dat de instellingen op steeds verschillende manier verantwoording moeten afleggen, stellen de bestuursleden.

Sinds de decentralisatie moeten gecertificeerde instellingen meedoen aan aanbestedingen of andere inkoopprocessen, waarin ze met jeugdzorgregio's of gemeenten afspraken maken over hun regionale of lokale tarieven. Dat leidt tot verschillen in de tarieven voor een taak die overal op dezelfde wijze moet worden uitgevoerd. 'Dat kan natuurlijk niet', schrijven de bestuursleden. 'De wijze waarop jeugdbeschermers hun werk doen, mag niet afhankelijk zijn van de 'toevallige' financiële situatie van de gemeenten in de betreffende regio.'

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies