Nieuws uit het jeugdveld

VNG: Verwijs zorgaanbieder niet naar noodmaatregel

Gemeenten moeten zorgaanbieders niet verwijzen naar de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW), die op 6 april is ingegaan. Het is de bedoeling dat zij gecontracteerde zorg blijven financieren, ook als er minder zorg geleverd wordt. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een ledenbrief.

Er zijn signalen dat gemeenten zorgaanbieders met financiële problemen eerst verwijzen naar de tijdelijke noodmaatregel, maar dat is niet de bedoeling, schrijft de VNG. Daarmee halen gemeenten de landelijke bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG onderuit. De noodmaatregel is alleen bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen.

In haar brief herhaalt de VNG de gemaakte afspraken. Meerkosten voor zorg door de RIVM-maatregelen worden door het Rijk vergoed. Gemeenten moeten flexibel omspringen met zorgaanbieders die op een andere manier dan gebruikelijk zorg bieden. Bij zorgaanbieders die minder zorg leveren is het uitgangspunt dat de financiering onverminderd doorgaat. Vóór de zomer maken Rijk en VNG afspraken over de compensatiemogelijkheden voor de uiteindelijke effecten van de coronacrisis.

De komende weken werken de VNG en het Rijk aan de praktische uitwerking van de bestuurlijke afspraken. Ze willen bijvoorbeeld vaststellen wat er precies onder 'meerkosten' valt en hoe gemeenten misbruik van de financiering kunnen voorkomen.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies