Nieuws uit het jeugdveld

UNICEF: 'Houd scholen open'

Het sluiten van scholen is een uiterste maatregel tegen corona die in het belang van kinderen zolang mogelijk moet worden uitgesteld. Het recht op onderwijs en het belang van contact met leeftijdgenoten moeten in het coronabeleid voorrang krijgen, stelt UNICEF-directeur Suzanne Laszlo.

De directeur van UNICEF maakt zich zorgen over pleidooien om de scholen opnieuw te sluiten nu de coronabesmettingen oplopen. In haar ogen brengt sluiting van de scholen het recht op goed onderwijs in de knel omdat niet alle ouders goed thuisonderwijs kunnen geven. Dat vergroot de kansenongelijkheid en de achterstand van leerlingen die thuis een andere taal spreken of geen laptop of wifi hebben. Dat is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag, aldus Laszlo.

Laszlo wijst er verder op dat de contacten van kinderen met leeftijdgenoten op school hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun gevoel van eigenwaarde en hun geloof in eigen kunnen stimuleren. Daarom vindt ze dat 'alles op alles gezet moet worden' om de scholen open te houden en ervoor te zorgen dat ze zich goed tegen besmettingsrisico's kunnen beschermen.

UNICEF vindt dat er meer aandacht nodig is voor de creatieve oplossingen van scholen, zoals het inzetten van extra ruimtes, een andere indeling van lesroosters, kleinere klassen en beter testbeleid voor personeel. De overheid kan scholen helpen met duidelijke landelijke regelgeving en door te zorgen voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen voor onderwijzend personeel en leerlingen.

Bron: UNICEF Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies