Nieuws uit het jeugdveld

Twaalf jeugdhulpaanbieders financieel ongezond

Bij twaalf aanbieders van specialistische jeugdhulp kan binnen een jaar de continuïteit van zorg in gevaar komen door geldproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Jeugdautoriteit.

Aanleiding voor het onderzoek was eerder onderzoek naar de financiële gezondheid van 109 cruciale jeugdhulpaanbieders. Bij 44 aanbieders gaf de jaarrekening over 2018 aanleiding tot zorgen. De Jeugdautoriteit heeft gekeken hoe die 44 aanbieders er nu financieel voor staan. Bij 32 aanbieders verwacht de Jeugdautoriteit geen acute continuïteitsproblemen.

De twaalf aanbieders bij wie er risico's zijn voor de continuïteit noemen diverse oorzaken voor hun financiële problemen. De meeste vinden de tarieven die ze krijgen voor hun werk te laag. Ook kampen ze met kortlopende contracten, waardoor ze moeilijk kunnen beslissen over investeringen en veel tijd kwijt zijn aan aanbestedingen. Verder zijn er instellingen die er niet in slagen overbodige panden te verkopen. En grote organisaties met een breed aanbod in veel gemeenten hebben een complexe bedrijfsvoering, die zorgt voor extra kosten.

Bij vier van de twaalf jeugdhulpaanbieders die volgens de Jeugdautoriteit 'extra aandacht' behoeven, is de Jeugdautoriteit al betrokken. Voor de overige acht maakt de Jeugdautoriteit een plan om de instellingen te monitoren en indien nodig te ondersteunen. De Jeugdautoriteit kan bijvoorbeeld bemiddelen tussen aanbieders en gemeenten, belanghebbenden bijeen brengen om te komen tot een gezamenlijk verbetertraject of in bijzondere situaties geld uitlenen.

Dit najaar doet de Jeugdautoriteit opnieuw onderzoek naar de financiële positie van specialistische jeugdhulpaanbieders, deze keer op basis van de jaarrekeningen over 2019.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies