Nieuws uit het jeugdveld

Stijging voortijdig schoolverlaters zet door

Na een jarenlange daling van het aantal jongeren dat zonder een diploma school verlaat, stijgt dit aantal weer. In het schooljaar 2018/2019 waren er ongeveer 32.100 schoolverlaters, ruim 1.800 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2020.

Door de stijging komt het aandeel voortijdig schoolverlaters ruim boven de 2 procent. Het streven van de overheid dat in 2024 maximaal 20.000 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, raakt daarmee steeds meer buiten bereik.

Het percentage meisjes dat voortijdig uitstroomt, daalde van 1,9 naar 1,7 procent. Onder jongens is het aandeel voortijdig schoolverlaters juist toegenomen van 2,8 naar 3,0 procent.

De coronacrisis had gevolgen voor de leerprestaties van leerlingen. Scholieren misten de structuur van een lesdag, wat bij een deel van de jongeren leidde tot concentratie- en motivatieproblemen. Er waren ook grote verschillen tussen onderwijstypen. Het vwo bood relatief meer gestructureerd lessen aan dan het vmbo. Ook was er in het vwo meer aandacht voor het inleveren en nakijken van huiswerk.

Kinderen van lageropgeleide ouders werden minder ondersteund bij schoolwerk dan kinderen van hogeropgeleide ouders. Daar staat tegenover dat kinderen van lageropgeleide ouders relatief vaker contact hadden met hun docenten en dat de communicatie met de ouders duidelijk was.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies