Nieuws uit het jeugdveld

Steeds meer jongeren van school zonder diploma

Het aantal jongeren dat voortijdig school verlaat zonder een diploma is toegenomen. Dat schrijft minister van OCW Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In het schooljaar 2018–2019 waren er 1.046 meer schoolverlaters zonder diploma dan het schooljaar ervoor.

Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de meeste voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) op het mbo te vinden zijn. Volgens gemeenten en scholen heeft dit mogelijk te maken met een verkeerde studiekeuze, de toenemende multiproblematiek onder jongeren en een aantrekkende arbeidsmarkt.

Het kabinet wil dat er in 2024 niet meer dan 20.000 vsv'ers zijn. Om deze ambitie te realiseren werden al verschillende maatregelen genomen en kregen scholen en gemeenten ruim 80 miljoen euro van het Rijk. Van Engelshoven vindt het zorgelijk dat deze aanpak niet voldoende heeft geholpen. Ze kondigt daarom nieuwe maatregelen aan om het aantal vsv'ers terug te dringen. Nu zijn er 26.894 vsv'ers in Nederland.

De minister gaat meer onderzoek doen naar de oorzaak en wil dat er regionaal beter wordt samengewerkt. Daarnaast moeten er meer leerwerkplekken en wettelijke maatregelen komen. Ook gaat de minister zelf in gesprek met regio's om erachter te komen waarom jongeren hun opleiding afbreken.

Daarnaast heeft ze het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opdracht gegeven onderzoek te doen naar jongeren met multiproblematiek. Ook onderzoekt het CBS of de aantrekkende arbeidsmarkt een oorzaak is van de toename van het aantal vsv'ers.

'Het is goed dat het ministerie inzet op nader onderzoek, zowel naar de effecten van de arbeidsmarkt als naar de psychosociale problematiek bij jongeren', vindt NJi-medewerker Vincent Fafieanie. 'Er wordt in de regio's hard gewerkt om alle jongeren in beeld te krijgen en met hen te bespreken wat zij nodig hebben om alsnog een startkwalificatie te behalen.'

Bron: Ministerie van OCW; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies