Nieuws uit het jeugdveld

Polarisatie buiten de stad vraagt andere aanpak

Jongeren in niet-stedelijke gebieden denken soms meer gepolariseerd dan die in stedelijke gebieden. Ook vraagt polarisatie van jongeren in deze gebieden om een andere aanpak. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

In niet-stedelijke gebieden is de diversiteit van bevolkingsgroepen beperkt. Ook zijn er minder ontmoetingsmogelijkheden met mensen met een andere culturele achtergrond. Hierdoor zijn jongeren in deze gebieden voor hun beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond meer afhankelijk van berichtgeving via bijvoorbeeld sociale media. Daardoor kan een verkeerd beeld ontstaan en worden tegenstellingen tussen groepen sterker.

Rol van jongerenwerkers

Jongerenwerkers kunnen helpen om polarisatie en extreme ideeën onder jongeren aan te pakken. Ze gaan met jongeren in gesprek en proberen te begrijpen waar bepaalde denkbeelden vandaan komen.

Andere aanpak

Omdat de werkgebieden buiten de stad groter zijn, is er minder uitwisseling van ervaringen en kennis tussen jongerenwerkers. Dit vraagt bij jongerenwerkers om een andere aanpak dan in stedelijk gebied. Ze hebben behoefte aan aanvullende of specifieke aanpakken. Er zijn al methoden beschikbaar, maar voor een deel moet er nog een passend aanbod worden ontwikkeld.

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies