Nieuws uit het jeugdveld

Meer plekken voor maatschappelijke diensttijd

Bij vijftig projecten komen 22 duizend plekken beschikbaar waar jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen vervullen. Dat het heeft ministerie van VWS bekendgemaakt.

De projecten komen ook in gebieden waar nog geen of weinig plekken waren voor de maatschappelijke diensttijd. Zo wordt het netwerk van projecten fijnmaziger en het volgen van een maatschappelijke diensttijd voor jongeren laagdrempeliger, aldus het ministerie.

Jongerenpanel

Een jongerenpanel heeft meebeslist over de keuze van de projecten. De nieuwe projecten zijn divers en sluiten aan bij de interesses en wensen van jongeren. Ze kunnen zich bijvoorbeeld inzetten voor natuur en duurzaamheid, activiteiten organiseren voor jongeren met een beperking, of mensen helpen met taal en rekenen.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies