Nieuws uit het jeugdveld

Leeftijdsgrens gezinshuis naar 21 jaar

Jongeren kunnen voortaan tot hun 21e verjaardag in hun gezinshuis blijven. Dat hebben het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), brancheorganisaties en aanbieders van gezinshuiszorg afgesproken.

De leeftijdsgrens voor verblijf in een gezinshuis lag tot 1 februari op 18 jaar. Veel jongeren die wonen in een gezinshuis zijn echter op die leeftijd nog niet toe aan een zelfstandig bestaan. Het was al wel mogelijk om het verblijf te verlengen, maar dan moest de noodzaak daarvan worden aangetoond. Nu is het andersom: het verblijf duurt tot 21 jaar, tenzij er een reden is om daarvan af te wijken. Zo'n reden kan zijn dat de jongere of de gezinshuisouders het niet willen, of dat de jongere een andere vorm van hulp nodig heeft. Daarnaast blijft het mogelijk om het verblijf onder voorwaarden verder te verlengen tot 23 jaar.

De gemeenten krijgen van het rijk extra geld om de verlenging te financieren. Dat bedrag loopt op van 2,2 miljoen euro in 2019 tot jaarlijks 11,4 miljoen euro vanaf 2023. Na twee jaar wordt onderzocht wat de resultaten zijn van de nieuwe aanpak.

De bestuurlijke afspraken zijn gemaakt door VWS, de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Gezinshuis.com en Driestroom.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies