Nieuws uit het jeugdveld

Kamer vraagt om hervorming jeugdbescherming

De Tweede Kamer wil dat het kabinet vaart maakt met de hervorming van de jeugdbeschermingsketen en met het stimuleren van kleinschalige zorg. Dat blijkt uit verschillende van de totaal elf moties die de Kamer op 1 december heeft aangenomen.

In een aangenomen motie wijst de Tweede Kamer erop dat Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en wijkteams deels overlappende taken hebben. Zij vraagt de regering voor de zomer te komen met een voorstel voor hervorming en vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.

Kleinschaligheid

In een andere motie stelt de Kamer dat de omvang en organisatie van grote jeugdzorginstellingen niet altijd aansluiten bij de wens om zorg dichtbij in de regio te organiseren. Ze denkt dat de instellingen steun nodig hebben om zich te transformeren naar kleinschaligheid en wil dat de regering samen met gemeenten bekijkt hoe plannen daartoe een plek kunnen krijgen in de regiovisies die jeugdhulpregio's moeten opstellen.

Verder constateert de Kamer dat de regie ontbreekt bij de afbouw van grootschalige zorg en de opbouw van kleinschalige zorg. Ze wil dat de regering regelt dat die regie er komt.

Pleeggezinnen

Volgens de Kamer is er te veel onduidelijkheid over welke bijzondere kosten van pleeggezinnen voor extra vergoeding in aanmerking komen. Zij vraagt de regering samen met gemeenten expliciete richtlijnen op te stellen voor welke kosten vallen onder de pleegzorgvergoeding en welke onder bijzondere kosten.

Passende hulp

De Kamer wil dat de regering in kaart brengt hoeveel jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag geen hulp krijgen en een doorbraakaanpak organiseert om te zorgen dat zij op korte termijn passende hulp krijgen.

Bron: Tweede Kamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies