Nieuws uit het jeugdveld

Jongere kiest beroep volgens traditioneel patroon

In vergelijking met andere Europese landen kiezen jongens en meisjes in Nederland hun beroep volgens traditionele patronen, wat leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Dat constateert de Onderwijsraad in de Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs.

De traditionele patronen ontstaan door bewuste of onbewuste genderdenkbeelden, over bijvoorbeeld waar jongens en meisjes goed in zijn en welke beroepen bij hen passen. Leraren, leerlingen en studenten nemen deze denkbeelden mee het onderwijs in. Dat kan ertoe leiden dat jongens en meisjes worden beperkt in hun keuzevrijheid.

Volgens de Onderwijsraad is het een van de taken van het onderwijs om de verschillen tussen jongens en meisjes te verkleinen. Zo moeten scholen onder meer stereotypen in hun lesmateriaal voorkomen en kijken naar de individuele leerling en niet naar het geslacht. Ook moeten leraren zich meer bewust worden van hun genderstereotiepe verwachtingen.

Bron: De Onderwijsraad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies