Nieuws uit het jeugdveld

'Investeer meer in gelijke kansen voor leerlingen'

Om de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs te ondervangen, moet meer geïnvesteerd worden in gelijke kansen voor leerlingen en studenten. Dat adviseert de Onderwijsraad aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het rapport Vooruitzien voor jongere generaties.

Het afstandsonderwijs heeft veel invloed gehad op het leren van leerlingen en studenten. Voor sommigen werkt leren op afstand beter, voor anderen niet of nauwelijks. Daardoor zijn bestaande verschillen, bijvoorbeeld tussen leerlingen met en zonder een beperking, nog groter geworden. Dit kan als gevolg hebben dat kwetsbare leerlingen extra hard geraakt worden.

Om de kansengelijkheid van kinderen en jongeren te vergroten, adviseert de Onderwijsraad het ministerie om bij nieuwe maatregelen en beleid extra aandacht te besteden aan de verschillen in kwaliteit en professionaliteit in onderwijsinstellingen.

Ook moeten scholen en opleidingen de overgang en doorstroom versoepelen en keuze- en selectiemomenten uitstellen. Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in voldoende en goed opgeleide leraren op scholen met meer kwetsbare leerlingen en studenten.

Bron: Onderwijsraad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies