Nieuws uit het jeugdveld

Groeiende zorgen over kinderen in coronacrisis

De zorgen over de kansengelijkheid en de veiligheid van kinderen nemen toe door de voortdurende coronacrisis. Het Kinderrechtencollectief en de Kinderombudsman vragen om meer aandacht voor kinderen in ongunstige omstandigheden. Ook het Nederlands Jeugdinstituut schaart zich achter die oproep. Directievoorzitter Ans van de Maat: 'Deze kinderen mogen niet nog meer in de verdrukking komen.'

Nu veel gezinnen de hele dag samen thuis zijn, kunnen kinderen te maken krijgen met ruzies tussen ouders, fysieke en emotionele mishandeling of seksueel misbruik. Het gevaar bestaat dat kinderen uit het zicht raken, waarschuwt het Kinderrechtcollectief. Juist leerkrachten, sporttrainers en familieleden hebben een signalerende functie. Bovendien valt voor sommige kinderen de zorg weg, aldus het Kinderrechtencollectief.

In een interview met de NOS pleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ervoor de 15 procent van de kinderen die het huiswerk niet maakt, naar school te laten komen. 'Je kunt verwachten dat onder die kinderen ook kinderen zitten die het thuis moeilijk hebben.'

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, spreekt in Trouw de verwachting uit dat tienduizenden moeilijk bereikbare leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een achterstand zullen oplopen, ondanks de inspanningen om alle leerlingen te voorzien van een computer of laptop.

Uit een peiling van de PO-raad onder ruim honderd schoolbesturen blijkt dat meer dan de helft de afgelopen week meer kinderen heeft opgevangen dan de week daarvoor. 43 procent meldt dat de opvang voor kwetsbare leerlingen op gang is gekomen. 30 procent zegt dat dit deels is begonnen.

Directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut vindt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in ongunstige omstandigheden hard nodig. 'Deze kinderen mogen door de coronacrisis geen extra schade oplopen. Gelukkig hebben veel gemeenten al samen met scholen geregeld dat deze kinderen op school terechtkunnen. En er zijn veel initiatieven om te zorgen voor laptops en tablets voor kinderen die daar thuis niet over beschikken.'

Bron: Kinderrechtencollectief; NOS; Trouw; PO-Raad; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies