Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten hanteren kwaliteitseisen bij inkoop

Alle gemeenten hebben kwaliteitseisen opgenomen in hun inkoopprocedures voor jeugdhulp in 2019. Dat blijkt uit een analyse van de inkoopdocumenten voor Wmo-zorg en jeugdhulp door het Public Procurement Research Centre (PPRC).

PPRC analyseerde de inkoopdocumenten van de Nederlandse gemeenten voor de overeenkomsten die golden op 1 januari 2019. Alle gemeenten stellen in hun inkoopprocedures eisen aan de kwaliteit van de jeugdhulp. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eisen aan de beroepsbekwaamheid van het in te zetten personeel, gegevensbescherming, en borging van de kwaliteit van de hulp.

28 procent van de gemeenten vroeg jeugdhulpaanbieders om een transformatieplan waarin staat hoe de aangeboden hulp bijdraagt aan de doelen van het gemeentelijk beleid. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om preventie, vermindering van zorgintensiteit, ketensamenwerking en het centraal stellen van de cliënt.

Het gebruik van verschillende tarieven is toegenomen. 20 procent van de jeugdhulpovereenkomsten bevat gedifferentieerde tarieven. Meerdere gemeenten schrijven in hun inkoopdocument dat één tarief geen recht doet aan de pluriformiteit van zorgaanbieders binnen de gemeente. Ze zien het als een maatschappelijke verplichting om te komen tot reële tarieven op basis van de gestelde eisen en de kwaliteit van de zorg.

Bron: PPRC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies