Nieuws uit het jeugdveld

Eenmalig 300 miljoen euro extra voor jeugdzorg

De Nederlandse gemeenten krijgen in 2022 300 miljoen euro extra voor jeugdzorg. Dat staat in de Miljoenennota die het kabinet op 15 september heeft gepresenteerd.

Met de 300 miljoen verlengt het kabinet de tijdelijke uitbreiding van het budget voor de periode 2019–2021, als compensatie voor de extra groei van de jeugdzorg.

'Dat geeft enige lucht', zegt voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar aan de structurele tekorten is niets gedaan, zegt hij. 'Met het nieuwe kabinet moeten we eindelijk afspraken kunnen maken om deze eenmalige tegemoetkoming om te zetten – dat is namelijk echt nodig – in structurele financiële stabiliteit.'

Ook Jeugdzorg Nederland vraagt in een reactie om een structurele oplossing voor de financiële problemen in de jeugdzorg. De gemeenten en het Rijk houden elkaar al jaren in de greep, zegt voorzitter Hans Spigt. 'Gemeenten zeggen te weinig geld te hebben en vragen meer budget aan het Rijk. Het Rijk zegt dat eerst onderzocht moet worden hoe het geld besteed wordt en schuift een structurele oplossing voor zich uit.' Intussen verkeert een belangrijk deel van de jeugdzorg in financieel zwaar weer, aldus Spigt.

Directielid Rutger Hageraats van het Nederlands Jeugdinstituut vindt het belangrijk dat het extra geld wordt ingezet voor vernieuwing van de jeugdhulp en niet alleen om financiële gaten te dichten. 'Steek het geld in een plan om de jeugdzorg te innoveren. Op lokaal niveau is preventieve en laagdrempelige zorg nodig. De specialistische zorg moet de ruimte krijgen voor een ombouw naar ambulante hulp en kleinschalige specialistische voorzieningen.'

Bron: Ministerie van VWS; VNG; Jeugdzorg Nederland; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies