Nieuws uit het jeugdveld

Eén digitaal loket voor hulp aan kind in armoede

Het digitale platform Sam& heeft een loket opgericht voor hulp aan Nederlandse kinderen die in armoede opgroeien. Bij het digitale loket kunnen ouders en professionals een aanvraag indienen voor vergoedingen en voorzieningen van de partijen in hun woonplaats die bij Sam& zijn aangesloten.

In Nederland groeit volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau één op de twaalf kinderen op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Dat betekent voor kinderen onder meer dat ze geen lid van een sportclub kunnen zijn of niet kunnen meedoen aan schoolactiviteiten omdat hun ouders daar geen geld voor hebben.

Via het digitaal loket is informatie te vinden over wat een intermediair kan doen als die vermoedt dat een kind in armoede leeft. Zo kan een intermediair voorzieningen aanvragen die een kind kunnen helpen op het gebied van bijvoorbeeld school en vrije tijd. Ouders kunnen een aanvraag doen voor de financiering van onder meer sportlessen of een schoolreisje.

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Sam&

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies