Nieuws uit het jeugdveld

Bijna een derde jeugdzorgaanbieders maakt verlies

Bijna een derde van de jeugdzorgaanbieders draait met verlies. De helft heeft te weinig reserves om grote financiële tegenvallers op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van 262 jaarverslagen over 2019 door zorginkoopcoöperatie Intrakoop.

De 262 onderzochte organisaties hebben jeugdhulp als hoofdactiviteit en vertegenwoordigen 85 procent van de totale omzet van de jeugdzorg. Organisaties met een omzet van minder dan 1 miljoen euro zijn niet opgenomen in de analyse.

De gezamenlijke omzet van de organisaties steeg met 7 procent en het aantal cliënten nam toe met 4,7 procent. Toch is het gemiddelde rendement slechts 0,5 procent. In 2018 lag het rendement nog op 1 procent. Intrakoop noemt 0,5 procent 'een schijntje'.

Met name grote organisaties maken verlies. Dat zijn de organisaties die complexe en gespecialiseerde zorg leveren. Hun voortbestaan is belangrijk voor de sector als geheel, vanwege hun gespecialiseerde kennis, hun opleidingsfunctie en hun bijdrage aan innovatie in de sector, aldus Intrakoop.

Het rendement in de sector gaat achteruit doordat de kosten sneller stijgen dan de opbrengsten. Vooral personeelskosten stijgen. Het aantal medewerkers nam in 2019 toe, maar ook de inhuur van zzp'ers en flexibele krachten, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en een toenemend ziekteverzuim. Verder drijven regionale aanbestedingen de administratieve kosten op, door kortlopende contracten en verschillen in procedures. Tegelijkertijd staan de opbrengsten onder druk doordat de gemeentelijke tarieven niet altijd kostendekkend zijn en budgetplafonds niet toereikend.

Bron: Intrakoop

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies