Nieuws uit het jeugdveld

Zakgeld in instellingen nog niet goed geregeld

Twee jaar na een advies van de Kinderombudsman over zak- en kleedgeld voor kinderen in een jeugdinstelling is verbetering zichtbaar, maar het is nog niet voor alle kinderen goed geregeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman concludeert dat er de afgelopen twee jaar goede stappen zijn gezet. Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ Nederland en VNG hebben een handreiking opgesteld over de afspraken die gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdhulpinstellingen regionaal moeten maken over de vergoeding van zak- en kleedgeld. Ook lijken gemeenten zich beter bewust te zijn van hun zorgplicht.

De processen om afspraken te maken tussen instanties duren echter lang en gemaakte afspraken blijken niet altijd kostendekkend. Ondanks de handreiking is niet iedere instelling op de hoogte van de zorgplicht van gemeenten. Hierdoor kunnen niet alle kinderen in een jeugdinstelling noodzakelijke spullen zoals winterkleding en schoolspullen kopen.

De Kinderombudsman vraagt gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdhulpinstellingen opnieuw om deze problemen gezamenlijk op te lossen en roept de regio's die nog geen afspraken hebben gemaakt op dit op korte termijn te doen. Bij onenigheid over tarieven raad de Kinderombudsman aan de adviezen van onder andere het Nibud op te volgen.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies