Nieuws uit het jeugdveld

Werkloze jongere heeft baat bij externe begeleiding

Werkloze gesproken jongeren zeggen profijt te hebben van externe begeleiding die zij via de gemeente krijgen, zoals intensieve groepstraining en één-op-ééncoaching. Dat blijkt uit de gesprekken tussen jongeren en de rekenkamer van Rotterdam.

Jongeren vertellen dat ze vaardigheden leren om te kunnen werken en werk te zoeken. Ook leren ze van coaches en van andere deelnemers en krijgen ze weer structuur in hun leven.

Over de hulp van de gemeente blijken de jongeren minder positief. Ze hebben vaak het gevoel dat de gemeente hen over één kam scheert en en vinden dat zij star met de regels omgaat. Rotterdam telde de laatste jaren ongeveer 10.000 werkloze jongeren. Jaarlijks begeleidt de gemeente ongeveer 1.100 jongeren naar werk of school. Amsterdam heeft een ongeveer even groot aantal werkloze jonge inwoners, maar hielp in 2017 ongeveer 4.400 jongeren naar werk of school. Werkloze jongeren in die stad krijgen sinds enkele jaren intensieve begeleiding naar school of werk, samen met onder anderen jobhunters en speciale jongerenadviseurs.

De rekenkamer beveelt onder andere aan om de bekendheid van het Jongerenloket in Rotterdam te vergroten, met alle jongeren een intakegesprek aan te gaan en ook de jongeren te helpen die geen recht hebben op een uitkering.

Bron: Rekenkamer Rotterdam; Het Parool

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies