Nieuws uit het jeugdveld

Verschillen in armoedebeleid tussen gemeenten

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van Defence for Children en Save the Children.

Gemeenten verschillen onder andere in de invulling van armoedebeleid, het vaststellen van de lage-inkomensgrens en het aanbod van voorzieningen voor kinderen. Hierdoor is de woonplaats van kinderen bepalend voor hun kansen.

In bijna geen enkele gemeente zijn voorzieningen die toezien op de begeleiding of het welzijn van kinderen. Volgens de onderzoekers is het wenselijk dat gemeentelijk armoedebeleid ook aandacht besteedt aan immateriële steun aan kinderen, zoals huiswerkbegeleiding. Daarnaast blijken jongeren behoefte te hebben aan voorzieningen die sociale uitsluiting voorkomen, zoals een mobiele telefoon.

Defence for Children en Save the Children concluderen dat bemoeienis van de Rijksoverheid nodig is om armoede effectief te bestrijden. Zij pleiten voor een universeel aanbod van voorzieningen waar alle kinderen recht op hebben, ongeacht de financiële situatie van de ouders.

Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, analyses van websites van gemeenten, vragenlijsten en diepte-interviews met medewerkers van gemeenten en bijeenkomsten met professionals en jongeren.

Bron: Defence for Children; Save the Children

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies