Nieuws uit het jeugdveld

Utrecht biedt specialistische jeugdhulp in de buurt

De gemeente Utrecht biedt vanaf 2020 specialistische jeugdhulp aan in de buurt. De aanpak is erop gericht om hulp zoveel mogelijk te bieden in de gezinssituatie van een kind in plaats van in een instelling.

De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Hulpverleners zijn dichter bij de gezinnen en kunnen intensiever samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts, het buurtteam of de school.

De specialistische hulp wordt uitgevoerd door twee samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders. De gemeente heeft in dialooggesprekken met de aanbieders het aanbod uitgewerkt. Daarbij waren ook jongeren, ouders en professionals betrokken, zodat het aanbod aansluit bij de hulpvraag van kinderen en gezinnen, en andere professionals in de buurt betrekt.

De hulp voor kinderen en gezinnen die nu gebruikmaken van specialistische jeugdhulp wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. De aanbieders streven ernaar dat kinderen hun eigen hulpverlener behouden en kunnen blijven wonen in de huidige woonsituatie.

Rutger Hageraats, directielid van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), vindt de ontwikkeling in Utrecht heel positief. 'In het onlangs gepubliceerde onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz concludeerden het NJi en Nivel dat de jeugdhulp en jeugd-ggz nog teveel gescheiden zijn. We zien dat professionals niet altijd een gezamenlijke visie hebben op passende hulp en dat vormt een obstakel voor de integrale samenwerking. Daarom is het belangrijk dat professionals met verschillende expertises elkaar in de dagelijkse praktijk ontmoeten en al werkend invulling geven aan passende hulp, samen met ouders en kinderen. Utrecht doet het op deze manier, het kan wellicht ook anders, maar dit zijn wel stappen die het verschil kunnen maken.'

Bron: Gemeente Utrecht; Binnenlands Bestuur; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies