Nieuws uit het jeugdveld

Sociale veiligheid op scholen blijft gelijk

97 procent van de leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Dat is een kleine verandering ten opzichte van vorige jaren. Pesten is op hetzelfde niveau gebleven in het basisonderwijs en licht gedaald in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen, die minister Arie Slob van OCW in december naar de Tweede Kamer stuurde.

Van de ruim 9.000 leerlingen in het basisonderwijs die meewerkten aan de veiligheidsmonitor vertelt ruim 80 procent dat leerlingen en leerkrachten afspraken maken over gedrag en dat de leerkracht ongewenst gedrag corrigeert. 71 procent van de scholen heeft een veiligheidsbeleid en 96 procent een pestprotocol.

In het voortgezet onderwijs heeft 69 procent van de scholen een veiligheidsbeleid en 98 procent een pestprotocol. Bij de ruim 13.000 leerlingen die meededen aan de veiligheidsmonitor is de houding tegenover een homoseksuele docent of een homoseksuele vriend of vriendin iets soepeler geworden. Ruim 10 procent staat daar echter negatief tegenover.

Bron: Ministerie van OCW; Praktikon

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies