Nieuws uit het jeugdveld

Regierol voor gemeente bij begeleiding naar werk

Het kabinet streeft naar een meer integrale samenwerking tussen onder andere jeugdhulp en scholen om jongeren te helpen die moeite hebben met het vinden van een baan. De gemeente moet daarbij meer dan nu de regierol op zich nemen. Dat maakte het kabinet op vrijdag 4 oktober bekend.

Ongeveer 300.000 jongeren hebben moeite met het vinden van werk. Vaak hebben zij meerdere problemen die het behalen van een diploma of het vinden van een baan in de weg staan, zoals schulden of problemen thuis. Zij hebben veelal voor hun 16e jaar al te maken met allerlei instanties en hulpverleningsorganisaties zoals de kinderbescherming, jeugdhulp of gezinsondersteuning. Sommigen raken hierdoor het overzicht kwijt. Ondersteuning op maat is daarom essentieel volgens het kabinet.

Een startkwalificatie geeft meer kans op een baan. Het kabinet wil daarom een aantal maatregelen treffen. De gemeente wordt eindverantwoordelijk voor een goed gecoördineerde ondersteuning aan jongeren. Ook moet de gemeente erop toezien dat de verschillende organisaties goed samenwerken zodat jongeren niet uit beeld raken. Dit gebeurt vaak als een jongere de school verlaat of als zijn werk ophoudt. Het kabinet gaat verkennen hoe de gemeente deze rol kan invullen. Ook bereidt het kabinet een wijziging van de Participatiewet voor.

Het kabinet baseert zich op een rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO).

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies