Nieuws uit het jeugdveld

Participatiewet biedt 18-jarigen meer kans op baan

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de kans op een baan toegenomen voor 18-jarige jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Dat blijkt uit een evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Voor invoering van de Participatiewet kregen jonggehandicapten vanaf hun 18e een levenslange Wajong-uitkering. Sinds 2015 vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de Participatiewet. Jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen kunnen nog wel instromen in de Wajong.

Van de instromers in de Wajong in 2014 was 29 procent drie jaar na instroom aan het werk. Sinds 2015 is 38 procent van de jonggehandicapten aan het werk. Met name het aantal deeltijdbanen en contracten voor bepaalde tijd is toegenomen. Wel is het persoonlijk inkomen van jonggehandicapten onder de 27 jaar lager dan dat van jongeren die in 2014 een Wajong-uitkering ontvingen. Ook is het verschil in persoonlijk inkomen tussen jonggehandicapten met en zonder werk toegenomen sinds de invoering van de Participatiewet.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies