Nieuws uit het jeugdveld

Niet elk kind krijgt passende en goede zorg

Kwetsbare kinderen in Nederland krijgen niet altijd de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Dat concludeert het Kinderrechtencollectief in een knelpuntenlijst met kinderrechtenkwesties die het collectief op 1 juli heeft opgestuurd naar het VN-Kinderrechtencomité.

De belangrijkste knelpunten in Nederland zijn volgens het Kinderrechtencollectief dat armoede onder kinderen blijft bestaan, door gebrek aan landelijke regie en ongelijke toegang tot armoedebeleid. Ook wordt onvoldoende ingezet op een integraal armoedebeleid voor kinderen. Tevens concludeert het collectief dat het belang van het kind niet voldoende verankerd is in het vreemdelingenrecht, waardoor kinderen uit vluchtelinggezinnen niet genoeg beschermd worden. Een ander belangrijk knelpunt is dat niet ieder kind toegang heeft tot passende en goede jeugdzorg. Zo is het voor kinderen, hun ouders en hulpverleners niet altijd duidelijk hoe zij zorg kunnen krijgen en zijn er vaak lange wachttijden en verschillen in dienstverlening tussen gemeenten.

Sofie Vriends, directielid bij het Nederlands Jeugdinstituut, herkent de knelpunten. 'Hoewel er al veel is bereikt op het gebied van kinderrechten, laat de rapportage zien dat er speciale aandacht nodig blijft voor kinderen in kwetsbare situaties. Deze rapportage is een extra aanleiding voor een maatschappelijke discussie met alle betrokken partijen over wat we als samenleving willen voor gezinnen en kinderen, en hoe we dat inrichten. We weten dat oplossingen niet alleen liggen in meer geld voor jeugdhulp of ondersteuning, maar juist ook in hoe we de basis versterken om te voorkomen dat kinderen überhaupt in een kwetsbare situatie terechtkomen. De rechten van het kind bieden hiervoor een prachtig kompas.'

De knelpuntenlijst is tot stand gekomen met de input van tachtig organisaties en kennisinstituten waaronder het Nederland Jeugdinstituut.

Bron: Kinderrechtencollectief; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies