Nieuws uit het jeugdveld

Leraren: Meer nodig voor succes passend onderwijs

Volgens leraren krijgen leerlingen die baat hebben bij extra ondersteuning niet altijd de juiste zorg in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene onderwijsbond (AOb) onder 5.082 leraren en ondersteuners in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Leraren in het regulier onderwijs hebben gemiddeld 24 leerlingen in hun klas. De respondenten zeggen dat ruim een op de vijf leerlingen extra ondersteuning krijgt. Meer dan de helft zegt dat meer leerlingen baat zouden hebben bij speciaal onderwijs, maar dat het niet altijd lukt om hen te plaatsen. De leraren ervaren de drempel voor verwijzing naar speciaal onderwijs vaak als te hoog.

Volgens de respondenten worden leerlingen pas verwezen naar het speciaal onderwijs als het in het reguliere onderwijs 'echt niet meer gaat'. Kleinere klassen, een maximumaantal zorgleerlingen per klas en meer ondersteuning in de klas vergroten volgens hen de slagingskans van passend onderwijs.

Volgens Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut zijn er verschillende goede vormen van extra ondersteuning in de klas waardoor de draagkracht van de leerkracht en de school toeneemt. 'Bijvoorbeeld plusklassen waar leerlingen gerichte steun of rust krijgen of een onderwijsassistent die leerlingen apart begeleidt bij het leren of hun gedrag. Ook co-teaching, waarbij de leerkracht direct coaching krijgt van een professional uit bijvoorbeeld het passend onderwijs, en begeleiding vanuit jeugdhulp op school zijn mogelijke ondersteuningsvormen.

Bron: Algemene onderwijsbond; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies