Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteit kinderopvang voldoende tot goed

De kwaliteit van de kinderopvang is voldoende tot goed. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017 tot 2018.

Op de meeste kinderdagverblijven heerst een goede sfeer. Medewerkers hebben aandacht voor het perspectief van het kind en begeleiden het gedrag goed. Ook is het pedagogisch klimaat veilig. Kinderen zijn lief voor elkaar en de oudere kinderen helpen de jongere.

Daarentegen is de gemiddelde educatieve kwaliteit, waar taalontwikkeling en het stimuleren van wereldkennis onder valt, matig tot voldoende. Verder blijkt dat horizontale groepen met kinderen van dezelfde leeftijd beter scoren dan verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden.

Volgens het rapport ervaren medewerkers, gastouders en leidinggevenden hun werk als positief. Wel is het aanbod van trainingen en coaching om zichzelf verder te professionaliseren voor verbetering vatbaar.

De monitor beoordeelt op basis van steekproeven de kwaliteit van de kinderopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastoudersopvang.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies