Nieuws uit het jeugdveld

Kleinschalige jeugdhulp tevreden over de inspectie

Kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf zijn over het algemeen tevreden over de inspectiebezoeken. Wel vinden ze dat de inspectie het accent meer moet leggen op haar adviserende rol, om de kwaliteit en veiligheid van zorgaanbod te blijven verbeteren. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De jeugdhulpaanbieders willen ook dat IGJ conflicterende eisen en dubbel werk voorkomt of vermindert. Over het algemene toetsingskader zijn de instellingen minder positief, vooral omdat het minder rekening houdt met de kleinschaligheid.

De instellingen waarderen het als inspecteurs met hen in gesprek gaan om een beeld te vormen over de praktijk. De beoordeling wordt dan uiteindelijk als nuttig en leerzaam ervaren. Verder mag de communicatie van de inspectie transparanter. Zo willen ze graag weten wat de aanleiding is als de inspectie onaangekondigd op bezoek komt op basis van de signalen die zij krijgt.

De inspectie is op dit moment bezig met verbetering van het toezicht op de jeugdzorg. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het toetsingskader, de toezichtmethode en de instrumenten verder te ontwikkelen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies