Nieuws uit het jeugdveld

Kind gebruikt media vaker zelfstandig

Kinderen van 0 tot en met 6 jaar gebruiken media vaker zelfstandig en besteden er meer tijd aan dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die zijn gepresenteerd bij de opening van de Media Ukkie Dagen op 29 maart.

Van de kinderen gebruikt 30 tot 50 procent zelfstandig digitale verhalen, educatieve applicaties, avonturenspellen of YouTube, blijkt uit het onderzoek van Peter Nikken, lector jeugd en media bij Windesheim en adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ouders waarderen media steeds meer als hulp bij de opvoeding en gebruiken ze vaker als zoethouder, beloning of ontspanning voor het kind. Het gemiddeld aantal minuten per dag achter de tablet of smartphone is gestegen van 90 minuten in 2012 tot 106 minuten in 2018.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ook een zogenaamde veldscan uitgevoerd. Daaruit blijkt dat beroepskrachten het als hun taak zien om vragen te beantwoorden en advies of informatie te geven over mediaopvoeding. Ze hebben behoefte aan hulpmiddelen om het gesprek met ouders te vergemakkelijken, zoals een richtlijn.

Esther van Beekhoven, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'We vinden het positief dat professionals mediaopvoeding zien als hun taak. Zij hebben een belangrijke rol bij het steunen van ouders bij de opvoeding. Het NJi wil met onze kennis en tools mediaopvoeding verder integreren in de dagelijks praktijk.'

Bron: Netwerk Mediawijzer; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies