Nieuws uit het jeugdveld

Jongeren willen duidelijkheid als ze wachten op hulp

Jongeren ervaren veel eenzaamheid als ze moeten wachten op gespecialiseerde jeugdhulp. Dat blijkt uit gesprekken die de Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit voerde met jongeren die ervaring hebben met gespecialiseerde jeugdhulp.

Jongeren die op een wachtlijst staan, willen weten waarop ze precies wachten, waarom ze moeten wachten en hoe lang. Ook willen ze helderheid over wie wat voor hen doet en bij wie ze terecht kunnen met vragen en klachten. Tot de gespecialiseerde jeugdhulp gestart is, moet er ondersteuning zijn, zodat de problemen tijdens het wachten niet erger worden.

Tijdens het wachten en de periode van hulp kan sprake zijn van schooluitval. De jongeren zien graag dat school daar beter rekening mee houdt, door maatwerk te bieden. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit meer begeleiding in en buiten de lessen, de mogelijkheid om schoolwerk thuis te maken en een aangepast rooster of aangepaste opdrachten.

Goudsmit voerde groepsgesprekken en sprak individueel met tien jongeren die ervaringen hebben met jeugdhulp. De jongeren kwamen met meer oplossingen, zoals het regelen van een maatje en het koppelen van de jongere aan een begeleider in plaats van aan een instelling. Dat laatste moet voor continuïteit zorgen als ze verhuizen naar een andere instelling.

Inge Bastiaanssen van het NJi bevestigt dat het moeilijk is als je moet wachten op gespecialiseerde hulp. 'Dat geldt voor kinderen en jongeren nog meer dan voor volwassenen, omdat zij volop in ontwikkeling zijn. Daarom is het extra belangrijk op zo'n moment stevig te investeren in hun ontwikkeling, vooral op school. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die te maken hebben gehad met specialistische jeugdhulp uiteindelijk minder mogelijkheden hebben om mee te doen in de maatschappij.'

Bron: Kinderombudsman Rotterdam; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies