Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdwerkloosheid in Amsterdam met helft gedaald

In vier jaar tijd is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam met de helft afgenomen. In 2018 was 6,2 procent van de jongeren van 15 tot en met 26 jaar werkloos, in 2014 was dat nog 13,3 procent. De gemeente Amsterdam bericht dat daarmee het doel van haar programma Aanpak Jeugdwerkloosheid is behaald.

De jeugdwerkloosheid lag in Amsterdam in 2018 onder het landelijk gemiddelde van 6,5 procent. De grootste daling is te zien bij kwetsbare groepen. Van de jongeren zonder startkwalificatie was 11 procent werkloos (25 procent in 2014) en bij jongeren met een migratieachtergrond was dat 10 procent (18 procent in 2014).

In 2015 startte de gemeente Amsterdam met het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het programma had tot doel ten minste 21.000 jongeren naar school of werk te begeleiden. Dat blijkt bij 24.684 jongeren gelukt. Het programma is inmiddels ten einde. De gemeente spant zich nu met andere banenplannen en een speciaal Jongerenpunt voor werk en opleiding in om de dalende trend voort te zetten.

Bron: Gemeente Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies