Nieuws uit het jeugdveld

Haaglanden moet opnieuw kijken naar tarieven

De tien gemeenten van de regio Haaglanden moeten opnieuw kijken naar de jeugdhulptarieven in de inkoopprocedure voor 2020-2024. Ze moeten de tarieven in overeenstemming brengen met de Jeugdwet, zodat ze alsnog kostendekkend en reëel worden. Dat is de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in een kort geding de regio.

Jeugdformaat en elf andere jeugdzorgaanbieders spanden een kort geding aan tegen Haaglanden. De tarieven die de gemeenten in de periode 2020-2024 willen hanteren zijn volgens de jeugdzorgaanbieders niet kostendekkend, waardoor zij geen goede jeugdhulp kunnen verlenen. De gemeenten stellen dat de tarieven reëel zijn en noodzakelijk zijn om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken.

De Haagse voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat de gemeenten geen rekening houden met reële regionale verschillen, zoals de hoge huisvestingskosten in de regio. Ook bieden de tarieven geen ruimte voor noodzakelijk overleg met bijvoorbeeld het gezin, de school of andere betrokken hulpverleners.

De voorzieningenrechter noemt het begrijpelijk dat gemeenten kritisch kijken naar tarieven. Daarbij moeten zij wel voldoende oog te hebben voor de belangen van de aanbieders van jeugdhulp, hun continuïteit en de continuïteit van de zorg. 'Zij dienen het maatschappelijke langetermijnbelang te stellen boven het financiële kortetermijnbelang', aldus de rechter.

Bron: De Rechtspraak

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies