Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten voor rechter vanwege verlaging tarieven

Acht jeugdzorginstellingen hebben op 10 oktober een kort geding aangespannen tegen tien gemeenten in de regio Haaglanden. Zij vinden dat ze voor de tarieven die vanaf 2020 gaan gelden niet de benodigde hulp kunnen bieden aan kinderen en gezinnen.

De tien gemeenten willen in 2020 een tariefwijziging doorvoeren. De gemeenten stellen dat voor elke twee uur direct contact met een cliënt één uur voorbereiding nodig is. Jeugdformaat, aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedondersteuning, betoogt als hoofdeiser bij de rechter dat die vergoeding het onmogelijk maakt kinderen en gezinnen de zorg te leveren die nodig is. Jeugdformaat stelt dat een verhouding van 45 procent directe uren tegenover 55 procent indirecte uren reëel is.

De jeugdzorginstellingen wijzen erop dat veel indirecte uren nodig zijn voor overleg met bijvoorbeeld scholen, artsen, wijkagenten en familie. Bovendien hebben ze te maken met onvrijwillige begeleidingstrajecten waarbij jongeren niet komen opdagen. De gemeenten willen jeugdzorgaanbieders gaan afrekenen op het resultaat van behandelingen. Ze voeren aan dat de jeugdhulp effectiever moet en dat het aan jeugdzorginstellingen is hun werk efficiënter in te richten. Ze vinden dat te veel tijd bij de jeugdzorginstellingen opgaat aan reistijd, overleg en administratie.  

De uitspraak van de rechter volgt naar verwachting binnen twee weken.

Bron: Omroep West; Zorg+Welzijn

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies