Nieuws uit het jeugdveld

Gedragsproblemen geen voorspeller voor thuiszitten

Gedragsproblemen lijken geen voorspeller te zijn voor de thuiszittersproblematiek. Het zou zelfs de kans op thuiszitten verkleinen omdat kinderen met gedragsproblemen veel aandacht vragen en krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

De wetenschappelijke literatuur leek erop te wijzen dat thuiszitten vaak te maken heeft met gedragsproblemen, zoals moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en onvoldoende motivatie. Dat klopt niet, ontdekten de onderzoekers.

Ze concluderen dat onder andere internaliserende problematiek en ernstige problemen thuis samenhangen met thuiszitten. Ook is er volgens de onderzoekers samenhang tussen thuiszitten en kinderen die een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis hebben, afstromen naar een lager onderwijsniveau of uitvallen in het voortgezet onderwijs. Die problemen spelen vaak al langere tijd, in de basisschoolperiode of nog eerder.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een meervoudige casestudie, waaronder een databestand met gegevens van 320 leerlingen van een onderwijs-zorgorganisatie.

Bron: Kohnstamm Instituut 

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies