Nieuws uit het jeugdveld

Expertteam zorgt nog niet overal voor passende hulp

De regionale expertteams die in alle jeugdhulpregio's zijn ingesteld, leiden nog niet overal tot passende hulp voor kinderen met complexe problemen. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na bezoeken aan vijf expertteams, gesprekken met belanghebbenden en signalen van professionals.

Regionale expertteams moeten ervoor zorgen dat kinderen met complexe problemen snel passend hulp krijgen, ongeacht de complexiteit van het probleem en eventuele wachtlijsten. De inspecties signaleert dat expertteams snel beslissingen kunnen nemen, door de deelname van professionals van verschillende organisaties. Als er wachttijden zijn, kunnen de teams een goed plan maken voor de overbruggingsperiode. En bij een team dat kinderen en ouders standaard betrekt bij het overleg, zag de inspectie dat het daarmee draagvlak creëerde voor de hulp.

De inspectie formuleert ook ontwikkelpunten voor de teams. Zo adviseren de teams nog te veel op basis van het bestaande hulpaanbod, terwijl expertteams waar nodig een geschikt aanbod moeten creëren. Verder hebben de teams soms geen zicht op het vervolg van de hulp na hun advies. Ook zijn de adviezen van de teams in de praktijk niet altijd uitvoerbaar.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies