Nieuws uit het jeugdveld

Experiment met flexibele schooltijden beëindigd

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs beëindigt het experiment met flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs, vanwege tekortkomingen in de onderwijskwaliteit. Vanaf schooljaar 2020-2021 moeten alle scholen weer voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Volgens de minister laat inspectieonderzoek zien dat de flexibele onderwijstijden een risico zijn voor de onderwijskwaliteit. 'Enkele scholen, waar sprake is van een sterke schoolorganisatie en een goed doordachte aanpak, kunnen een flexibele invulling van de onderwijstijd bieden en tegelijkertijd de onderwijskwaliteit borgen of uitbouwen. Andere scholen lukt dit om uiteenlopende redenen niet', aldus Slob.

Het experiment begon oorspronkelijk op 1 augustus 2011 op twaalf scholen. Het doel was na te gaan of wijziging van de wet- en regelgeving rondom de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek nodig en wenselijk is. De minister bekijkt nu welke mogelijkheden er zijn om op een andere manier flexibiliteit te bieden.

Volgens Josette Hoex, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, biedt het groeiend aantal integrale kindcentra (IKC's ) nieuwe mogelijkheden om onderwijstijd en vrije tijd op een prettige en effectieve manier te combineren. 'De gedeelde ambitie van IKC's is om kinderen zowel binnen- als buitenschools te laten leren. De experimentscholen die succesvol waren met flexibele onderwijstijden kunnen daarbij helpen. Het streven om zorg- en werktijd beter op elkaar aan te sluiten is een wens waaraan opvang en onderwijs al jaren werken. Er waren eerder al experimenten met 'dagarrangementen' die recht doen aan het biologisch ritme van kinderen. Daarin werden educatie en opvang gedurende de dag afgewisseld.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies