Nieuws uit het jeugdveld

Eigen Krachtconferentie heeft niet gewenste effect

Eigen Krachtconferenties inzetten voor het maken van hulpverleningsplannen in de jeugdbescherming is niet effectiever dan de reguliere werkwijze. Dat concludeert Sharon Dijkstra uit onderzoek waarop zij op 15 mei promoveert bij de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens Eigen Krachtconferenties stellen gezinnen met hun sociaal netwerk een hulpverleningsplan op. Anders dan bij de reguliere werkwijze begeleidt een coördinator die niet bij de hulpverlening betrokken is het opstellen van het plan.

De jeugdzorg zet Eigen Krachtconferenties in om de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk beter te benutten. Dijkstra concludeert dat de conferenties niet aan die verwachtingen voldoen.

328 gezinnen namen deel aan het onderzoek. 229 gezinnen kregen een Eigen Krachtconferentie aangeboden, de overige gezinnen kregen die mogelijkheid niet. Bij slechts 27 procent van de 229 gezinnen vond een conferentie plaats; 60 procent ging niet op het aanbod in, de rest haakte voortijdig af.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies