Nieuws uit het jeugdveld

Decentralisatie leidt niet tot groei jongerenwerk

Het jongerenwerk is, anders dan verwacht, de afgelopen jaren niet gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek naar de staat van het jongerenwerk uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Sociaal Werk Nederland. Verwacht werd dat gemeenten na de decentralisatie meer preventieve en ambulante jeugdhulp zouden inzetten en dat daardoor het jongerenwerk zou groeien.

Ongeveer de helft van de huidige jongerenwerkaanbieders heeft de enquête voor het onderzoek ingevuld. De aanbieders werken steeds vaker samen met sportverenigingen, politie, scholen, culturele instanties en sociale wijkteams. Het jongerenwerk is volgens de respondenten echter niet voldoende zichtbaar. Ze pleiten voor een duidelijke positionering in het sociaal domein, methodische werkvormen en effectmetingen van de maatschappelijke opbrengsten.

De jongerenwerkers stellen steeds vaker te werken met jongeren met zwaardere en gevarieerdere problemen, waaronder sociaal-economische problemen, gedrags- en gezondheidsproblemen en delinquentie.

Tarik Hamdiui expert jongerenwerk bij het Nederlands Jeugdinstituut beaamt dat het belangrijk is dat het jongerenwerk meer zichtbaar wordt. 'Laat als jongerenwerker zien wat de toegevoegde waarde is van het jongerenwerk voor de ontwikkeling en het toekomstperspectief van jongeren. Ga samen met partners binnen het sociaal domein in gesprek over de maatschappelijke vraagstukken die spelen en hoe het jongerenwerk hieraan kan bijdragen. Dan wordt de rol van het jongerenwerk ook binnen de transformatie zichtbaar.’

Bron: Verwey-Jonker Instituut; Sociaal Werk Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies