Nieuws uit het jeugdveld

Blokhuis: Breng meer samenhang in preventie

Effectieve preventie gericht op een gezonde jeugd vraagt om een betere integrale aanpak waarbij programma's beter op elkaar aansluiten, zo blijkt uit een evaluatie over jeugdpreventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat hierover in gesprek met gemeenten.

Het ministerie van VWS heeft de programma's Gezond, veilig en kansrijk opgroeien en Aanpak overgewicht jeugd geëvalueerd. Uit beide evaluaties blijkt dat preventie effectiever kan worden ingezet als alle betrokken partijen landelijk en lokaal integraal samenwerken. Blokhuis wil achterhalen wat gemeenten nodig hebben van het Rijk om tot een effectievere aanpak te komen. Bestaande netwerken, zoals het koplopersnetwerk preventie jeugd en het bestuurlijk overleg publieke gezondheid, worden daarvoor ingezet.

Niet elke gemeente heeft een overzicht van het volledige aanbod van preventieprogramma's en hoe die zich tot elkaar verhouden. Overzicht is belangrijk omdat verschillende programma's elkaar kunnen versterken en gemeenten dan betere beleidskeuzes kunnen maken. Ook moeten de verschillende programma's beter aansluiten bij de integrale aanpak van gemeenten.

'Het verbinden van programma's is iets waar het Nederlands Jeugdinstituut helemaal achter staat', zegt NJi-medewerker Johan Kruip. 'Het NJi is betrokken bij de programma's ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, bij het terugdringen van gezondheidsverschillen en bij gezonde kinderopvang. Daar zien we kansen om dit te verbeteren.'

'In de evaluatie valt op dat er weinig aandacht is voor het versterken van de professionals op deze thema's', vervolgt Kruip. 'Het succes van deze programma's valt of staat bij het handelen van professionals. Naast de rol van de gemeente en lokale partijen is ook landelijke ondersteuning van onder andere beroepsorganisaties, opleidingen en kennisinstituten van belang.'

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies