Nieuws uit het jeugdveld

'Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys'

Naar schatting lopen jaarlijks negentig slachtoffers van seksuele uitbuiting weg uit de instelling waar zij ter bescherming zijn geplaatst. Om weglopen te voorkomen, moet de opvang van deze meisjes verbeteren, stelt Defence for Children naar aanleiding van een quickscan.

Slachtoffers van seksuele uitbuiting die weglopen uit jeugdhulpinstellingen hebben een groot risico om opnieuw te worden uitgebuit. Ze lopen soms weg onder druk van een loverboy of uit verzet tegen opsluiting. Maar volgens de informanten in de quickscan speelt het ook een rol dat sommige meisjes in gesloten instellingen weinig perspectief ervaren. Ze moeten bijvoorbeeld te lang op een behandeling wachten of krijgen een behandeling die niet goed aanslaat. Ook een negatief groepsklimaat kan meisjes aanzetten tot weglopen. Daarom is een goed leef- en behandelklimaat in instellingen nodig, aldus Defence for Children.

Defence for Children pleit voor een landelijk registratiesysteem voor vermissingen. Politie en jeugdhulp moeten een convenant sluiten met duidelijke afspraken over de samenwerking bij vermissingen. Verder adviseert Defence for Children met opgespoorde meisjes een terugkeergesprek te voeren, om duidelijk te krijgen wat er nodig is om te voorkomen dat ze opnieuw weglopen.

Anita Kraak, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, onderschrijft het belang van een behandelklimaat waarin de balans wordt gezocht tussen beschermen en weerbaar maken. 'Instellingen staan bij deze kwetsbare doelgroep voor het dilemma dat zij enerzijds de opdracht hebben deze meiden uit handen te houden van hun loverboy, maar hen anderzijds weerbaar moeten maken zodat ze na hun verblijf in de instelling niet opnieuw slachtoffer worden van een mensenhandelaar.'

Bron: Defence for Children; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies