Nieuws uit het jeugdveld

Beroep op pgb afgewezen vanwege 'eigen kracht'

De Centrale Raad van Beroep heeft een beroep afgewezen tegen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over het weigeren van een persoonsgebonden budget (pgb). De rechtbank oordeelde dat de gemeente Zwijndrecht geen pgb hoeft te verstrekken voor de begeleiding van een kind door zijn moeder. Die uitspraak is volgens de Centrale Raad van Beroep terecht, vanwege het belang van 'eigen kracht' in de Jeugdwet.

Voor het kind in Zwijndrecht was een pgb aangevraagd omdat het zo veel extra begeleiding nodig heeft dat zijn moeder daarvoor haar betaalde baan heeft opgegeven. Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente een goede afweging gemaakt van de behoeften van het kind en de draagkracht en belastbaarheid van het gezin. Het feit dat de moeder haar baan heeft opgegeven, is in de ogen van de Centrale Raad van Beroep geen reden om een pgb te verstrekken, aangezien het gezin geen financiële problemen heeft. 'Niet is gebleken dat de door de moeder geboden hulp redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht', schrijft de Centrale Raad van Beroep. 'Haar enkele stelling dat zij moe is en dat zij financiële druk ervaart is hiervoor onvoldoende.'

De Centrale Raad van Beroep wijst erop dat in de Jeugdwet staat dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van een kind allereerst bij het gezin ligt. Een gemeente hoeft alleen een voorziening te treffen voor jeugdhulp als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van het gezin ontoereikend zijn.

Bron: De Rechtspraak

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies