Nieuws uit het jeugdveld

Kind asielmigrant doet het redelijk op school

De kinderen van asielmigranten doen het op school beter dan die van andere niet-westerse migranten, maar minder goed dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Dat rapporteerde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) op 7 maart.

Vergeleken met andere groepen leerlingen hebben kinderen van asielmigranten een middenpositie in het basisonderwijs, gemeten naar Cito-scores, en in het voorgezet onderwijs, gemeten naar onderwijsniveau. Leerlingen uit Iran en Afghanistan doen het beter dan leerlingen uit Sub-Sahara-Afrika. Met name leerlingen uit Somalië doen het slechter.

Kinderen die jonger dan 6 jaar waren toen ze naar Nederland kwamen of er geboren zijn, wijken qua prestaties nauwelijks af van leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Degenen die als 6- tot 17-jarige naar Nederland kwamen, halen een lager onderwijsniveau.

In studiekeuze lijken kinderen van asielmigranten meer op kinderen van niet-westerse migranten. Ze kiezen vaker dan gemiddeld voor economie, sociale wetenschappen, bedrijfskunde, rechten of gezondheidszorg.

Het WODC onderzocht hoe het gaat met asielmigranten die eind jaren negentig naar Nederland kwamen en hoe het met hun kinderen gaat. Het gaat vooral om migranten uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en voormalig Joegoslavië.

Bron: WODC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies