Nieuws van het NJi

Gemeenten doen meer aan preventie kindermishandeling, bereik onduidelijk

Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld.

Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. Dit concludeert de Kinderombudsman in het rapport 'De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling, Stand van zaken oktober 2017'.

Aan het onderzoek hebben 169 gemeenten meegewerkt door het invullen van een online vragenlijst. De data-analyse is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut. Het rapport laat zien dat sinds het onderzoek van de Kinderombudsman uit 2014 naar de gemeentelijke aanpak van de preventie van kindermishandeling, een stijgende lijn op beleid zichtbaar is. Zo hebben meer gemeenten beleid gericht op het trainen van professionals in het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode kindermishandeling. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is blij met deze ontwikkelingen: 'Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling en verwaarlozing. Die bescherming begint bij preventie.'

Er is steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling, maar gemeenten geven aan beperkt zicht hebben op de doelgroepen met een verhoogd risico en het bereik van hun beleid. De Kinderombudsvrouw vindt dit een groot probleem: 'Op dit moment weten we simpelweg niet of de kinderen en ouders die het nodig hebben bereikt worden. We moeten doelgroepen in beeld krijgen en ervoor zorgen dat ze ook daadwerkelijk worden bereikt. Anders wordt er geen kind minder mishandeld.'

Bron: Kinderombudsman; NJi

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies