Nieuws van het NJi

Databank Effectieve jeugdinterventies stimuleert ontwikkelaars zelf onderzoek te doen

In de Volkskrant van 17 juni 2016 staat een artikel met de kop 'Acht op tien studies naar effect jeugdtherapieën partijdig'. In het artikel wordt de databank Effectieve jeugdinterventies genoemd waarin deze jeugd therapieën verzameld worden. Deze databank wordt beheerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In het artikel wordt gesuggereerd dat de interventies ‘partijdig’ zouden zijn omdat mensen die de aanpak verzinnen, ook zelf meedoen aan het onderzoeken en uitvoeren ervan. Dat is echter precies de bedoeling van de databank: een overzicht bieden van goede jeugdinterventies en stimuleren dat interventies verder worden verbeterd door de ontwikkelaars en onderzoekers samen.

In het artikel stelt de journalist van de Volkskrant dat bij de beoordeling van de effectiviteit van interventies voor de databank Effectieve jeugdinterventies onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke afhankelijkheid van onderzoekers. In hun inleiding veronderstellen zij dat dit aspect van de beoordeling ‘vergeten’ is bij het opstellen van de criteria voor effectiviteit. Er is echter bewust voor gekozen om strikte onafhankelijkheid van de onderzoekers niet mee te nemen als criterium voor erkenning voor de databank. Een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeelt vervolgens de interventies op hun mate van onderbouwing en wetenschappelijke effectiviteit.

Gezamenlijke aanvragen

In Nederland is het gebruikelijk om effectstudies te financieren op basis van gezamenlijke aanvragen van interventie-ontwikkelaars en de onderzoekers ervan. Met de bestaande financieringsmogelijkheden is het in algemene zin niet mogelijk om verbetering te stimuleren zonder deze samenwerkingsvorm te benutten.

Het NJi wil daarom dat instellingen die nieuwe interventies ontwikkelen, deze meteen ook onderzoeken en dat zij daarbij de samenwerking zoeken met hogescholen en/of universiteiten. Het doel van de databank Effectieve jeugdinterventies is namelijk om meer kennis te ontwikkelen over wat werkt in de zorg voor de jeugd.

Het NJi onderschrijft overigens dat het helder scheiden van rollen in effectonderzoek nodig is. De erkenningscommissie heeft daarbij wel degelijk oog voor mogelijke belangenverstrengeling. Zo wordt niet elke studie geaccepteerd als bewijs voor effectiviteit. De commissie beoordeelt van elke studie zelf de kwaliteit en neemt hierbij de afhankelijkheid van de onderzoekers mee. Ook wordt een check verricht op eventuele negatieve effecten die wel gevonden maar niet gerapporteerd zijn.

Bron: NJi

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies